Treści prezentowane

na niniejszej stronie www, a w szczególności ceny, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży z klientem.